Wetgeving


De wetgeving rond asbest


Asbestverwijdering moet worden uitgevoerd volgens de geldende wetgeving en normen. Zowel de Belgische als de Europese wetgever stelt strikte eisen aan het verwijderen van asbest. Asbestos Removal (member of the Viabuild Group) is een erkend asbestverwijderaar en beschikt over alle nodige certificaten.

Vooraleer met de asbestsanering kan begonnen worden moet er altijd een asbestinventaris worden opgemaakt. Dit kan enkel gebeuren door een onafhankelijk en erkend labo. Wij werken hiervoor samen met de beste labo's die de hoogste garanties bieden op gebied van veiligheid en kwaliteit.

Bij een asbestsanering in een bedrijf moet de asbestinventaris worden voorgelegd aan het comité PBW of aan de vakbondsafvaardiging. De werkgever moet de inventaris bijhouden. Hij kan door een bevoegd ambtenaar steeds opgevraagd worden.

Tijdens een asbestinventarisering voeren de inspecteurs een visuele controle uit en nemen ze stalen van vermoedelijk asbesthoudende materialen. Nadien wordt er een rapport opgemaakt: de eigenlijke asbestinventaris. De inventaris bevat tevens een risicoanalyse, eventueel afgestemd op de geplande werken.

Al onze werknemers beschikken over een VCA certificaat en hebben de specifieke opleiding 'asbest' gevolgd. Onze werfleiders zijn VCA niveau 1 of 2 gecertificeerd en hebben een EHBO opleiding gevolgd.Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion