Kwaliteit, veiligheid en milieu
Kwaliteit

Kwaliteit is erg belangrijk voor Viabuild. Afspraken nakomen staat hoog op onze prioriteitenlijst. Daarom streven wij naar stiptheid, beschikbaarheid en flexibiliteit.

Deze houding past perfect binnen onze bedrijfscultuur, die bewust gekoppeld wordt aan het professionele imago van onze familiale onderneming. Rechtstreeks contact met onze klanten, oprechte, persoonlijke belangstelling én een toegankelijke directie, dat zijn onze kernwaarden.

Om dit te bereiken hebben wij een kwaliteitsverantwoordelijke die waakt over de implementatie en de aanpassing van het zorgsysteem. Hij zorgt er voor dat er gewerkt wordt met een doeltreffend en efficiënt systeem en stimuleert de verbetering van de expertise van het personeel, waakt over de staat van het materiaal en de degelijke uitvoering van opdrachten. Op deze manier bent u er elke dag zeker van dat wij kwaliteitsvolle diensten leveren.

Veiligheid

Veiligheid is voor alle medewerkers van Viabuild van levensbelang en onze werknemers zijn erg betrokken bij dit onderwerp. We behaalden de VCA-certifiëring en dit is meteen onze belangrijke eerste mijlpaal. Hiermee bewijzen we dat we veiligheid op de werkvloer erg serieus nemen. De markt eist ook steeds meer dat we aan strengere veiligheidseisen voldoen. VCA-certifiëring is hiervoor een belangrijke waarborg.
 
Al jaren investeren we in opleidingen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Hierdoor, en door onze maandelijkse toolboxmeetings, stimuleren onze werknemers elkaar, zijn ze nauw betrokken in het proces en raken ze meer gemotiveerd. Dit alles is ook winst voor onze klanten.
 
Viabuild blijft streven naar een organisatie met een beleid, naar eigen mensen en externen toe, dat toelaat:
 • Dat aan alle eisen van de klant wordt voldaan;
 • Doeltreffend te werken en ervaren personeel in te zetten;
 • De werking continu te verbeteren door fouten, vergetelheden, tijdverlies, e.d. uit te schakelen;
 • Het personeel motiveren en gepast op te leiden;
 • Zich te houden aan de voorgestelde tijdschema’s;
 • Het overleg en de betrekking tussen de betrokken partijen te verbeteren;
 • Onvolkomenheden te voorkomen;
 • Persoonlijk letsel te voorkomen;
 • Dat gezorgd wordt voor de veiligheid van derden;
 • Materiële-, milieuschade en milieuvervuiling te voorkomen;
 • Dat prioriteiten worden vastgelegd van veiligheid en milieu in de bedrijfsvoering;
 • Dat gestreefd wordt naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 
Het is ons doel om arbeidsongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen en dit bereiken we door gevaren en risicofactoren te vermijden of te beperken tot een minimum.
 
Viabuild streeft er ook naar om alle vormen van schade en milieuvervuiling te voorkomen of te minimaliseren, in onze werkomgeving en aan ons patrimonium.
 
Ons beleid wordt gevoerd in overeenstemming met alle wetten en reglementen die van toepassing zijn.
 
Viabuild hecht veel belang aan de voortdurende optimale werking van het Quality – Safety – Environment-systeem en stelt hiervoor altijd de nodige middelen ter beschikking.

Milieu

Viabuild investeert veel om de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu te beheersen en te reduceren. Milieubewust ondernemen is dan ook een deel van onze dagelijkse beleidsvoering en is sterk ingeburgerd in onze bedrijfscultuur.

Recent behaalden wij het certificaat ISO 14001. Dit is een erkenning en bekroning van al onze inspanningen die we doen om milieubewust te ondernemen. Het toont aan dat Viabuild de milieu-impact van alle bedrijfsactiviteiten onder controle heeft. Op die manier bieden we een belangrijke garantie aan al onze belanghebbenden.


Het behalen van dit certificaat is weliswaar geen einddoel, maar wel een stimulans om onze inspanningen voor het milieu verder te zetten.Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion