Bodemsanering

Bodemsanering


Bodemsanering

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Dit kan op verschillende manieren. De keuze van methode en technieken die gebruikt worden, hangt af van onder andere de plaats, de aard en de graad van vervuiling en van de functie van de bodem. Met onze ruime expertise en ervaring kunnen wij de sanering altijd op de meest economische manier verwezenlijken.

De technieken die gebruikt kunnen worden, worden onderverdeeld in drie groepen:

  • in situ: dit is sanering zonder grondverzet, de verontreiniging wordt ter plaatse verwijderd
  • on site: de verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en terug gestort
  • ex situ: de verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders

Aan elke grondsanering gaat een bodemonderzoek vooraf. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, uw wensen en het akkoord van de bevoegde overheid, voert Viabuild de werkzaamheden uit.

Bent u eigenaar van een perceel met verontreinigde bodem of wil u een locatie kopen? Dan maakt Viabuild de bodem klaar voor (nieuw) gebruik. We kunnen u verschillende manieren van sanering voorstellen en we hebben voor elke locatie een oplossing op maat.

Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion