}Conformiteit


Basisprincipes van brandbescherming

Het vroegere (Belgische) begrip ‘RF’ wordt volgens Europese normen omschreven als te voldoen aan 3 criteria: 

1. Stabiliteit (R):

Dragende elementen moeten gedurende een vastgelegde tijd (60 – 120 minuten) weerstand bieden tegen brand en vervorming. Tijdens die periode moet dus alles stabiel blijven (=berekende draagkracht behouden,= geen bezwijking) 

2. Gas- & vlamdichtheid (E):

Geen overgang van rookgassen naar de andere zijde van het brandbeschermend (scheidend) element

3. Isolatie (I):

Aan de andere zijde van de brandbescherming mag de temperatuur tot max. 140°C oplopen.

Toepassingen en hun normen

  • Voor een beton- of staalconstructie die de stabiliteit moet waarborgen tijdens brand spreken we over brandstabiliteit van bv. 120 minuten
  • Voor brandcompartimentering zijn de 3 criteria (R - E - I) geldig. Het scheidend element moet zijn functie vervullen als “scherm”, terwijl het ook gasdicht moet blijven en moet isoleren. Op die manier kan aan de andere zijde van het compartiment geen brand ontstaan. Dit is het geval bij compartimenteringen, maar ook zelfstandige brandwerende plafonds of brandwerende wanden, in al hun variëteit
  • Bij brandwerende omkledingen rond luchtkanalen, of bij zelfstandige (brandwerende) luchtkanalen, is de term RO geldig in plaats van RF. Een brand mag zich niet via het kanaal verspreiden, en moet binnen een bepaald compartiment blijven door de brandklep. De doorvoering door de muur wordt natuurlijk brandwerend (RF) afgedicht.

Beknopt overzicht

Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion