Uitvoering asbest verwijdering


Hoe asbest verwijderen?

asbestverwijdering

Het verwijderen van asbesthoudend materiaal is een delicate bezigheid, onderworpen aan een strenge reglementering. Naargelang de toepassing zijn er verschillende verwijderingstechnieken mogelijk. We verduidelijken hier de drie meest gebruikte methodes in de asbestsanering. 

Asbestverwijdering of asbestsanering is streng gereglementeerd. Volgens het KB van 16 maart 2006 (betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest) zijn er drie wettelijke methodes om asbest te verwijderen:

 

Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion