}Vuurbescherming

Vuurbescherming


Passieve vuurbescherming

Viabuild’s Fireproofing Division zorgt voor passieve vuurbescherming in nieuwbouw of renovatieprojecten, zowel in industrie als in de bouw. We leveren totaalprojecten, studie, advies, engineering en onderhoud. Door het professioneel omgaan met fireproofing systems beschermen wij uw gebouw of industriële installatie tegen de gevolgen van brand. Ook voor residenten en hulpdiensten.

Stabiliteit "R" bij brand

Brandtemperaturen beïnvloeden zeer snel en nadelig de stabiliteit van staal of beton. Het is dus primordiaal de dragende constructie van een gebouw, tunnel of installatie te voorzien van passieve brandbescherming zodat de stabiliteit “R” gewaarborgd blijft tijdens de brandfase. Dat kan door het aanbrengen van brandwerende beplatingen en/of dito bespuitingen.

Brandscheidende functies

Brandscheidende functies “EI” voorkomen brand in het aangrenzende compartiment. Of het nu om compartimentering gaat van openingen rond brandkleppen, leidingen, elektro, data, over dilatatievoegen, gevelaansluitingen, enz.; Viabuild’s Fireproofing Division kan u hiermee bijstaan. Daarnaast kunnen lichtgewicht brandmuren of brandschermen worden gemonteerd, of brandwerende afscheidingen bij nieuwe of bestaande situaties.

Viabuild bestudeert en voert volgende uit:

 • brandwerende mortels
 • brandwerende beplating
 • brandwerende verven
 • productie en installatie van zelfstandige brandwerende luchtkanalen
 • bestaande luchtkanalen brandwerend afkasten
 • brandscheidende wanden en plafonds
 • brandwering onder steeldeck
 • brandscheidende afdichtingen
 • brandwerende gevelaansluitingen
 • firewalls / firescreens
 • brandwering van houten vloeren, dakkappen, ...
 • lichte hoge scheidende brandwanden
 • akoestische en esthetische sierpleister (onbrandbaar)

Conformiteit

Sinds geruime tijd voeren onze gespecialiseerde vaklui brandbeschermingswerken uit en doen daarbij dagelijks meer ervaring op. Bij elke nieuw project wordt het technisch dossier vooraf doorgesproken om te komen tot een degelijk opzet. Indien nodig volgt een upgrade van kennis om te werken volgens de in de brandproeven voorziene methodieken.

Viabuild’s Fireproofing Division heeft een eigen dienst engineering die handelt en rekent volgens de recentste systemen en wettelijke maatstaven. Tevens zorgen projectingenieurs voor een correcte werfopvolging. Deze combinatie laat toe conformiteitsattesten uit te schrijven na uitvoering der werken.

Kwaliteit en veiligheid

Vanaf de start wordt veiligheid meegenomen in het ganse opzet. Er wordt bij de uitvoering der werken ook kritisch omgegaan met de dagelijks veranderende situatie on site, een zaak waar iedereen voor instaat! Wat uiteraard ook in de beleidsverklaring staat.

Kwaliteitscontroles en –registraties zijn nodig omwille van de kwaliteit, een gegeven dat centraal staat vermits er volgens juiste instructies, specifieke materialen of aantallen per eenheid moet worden gehandeld, volgend uit de brandproeven.

Zo ziet u maar, veiligheid is “brandend” actueel. Voor info of vragen, contacteer ons!

Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion