Viabuild!  Neemt deel aan het  ESF Project

Viabuild! Neemt deel aan het ESF Project


donderdag 1 maart 2018

Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Wie?

Deze oproep richt zowel op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) als grote ondernemingen (GO’s). Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).

Personen die opleidingsverstrekkers zijn (behoudens paritair beheerde fondsen) of organisaties die door een beheersovereenkomst verbonden zijn met een overheid en/of dotatie ontvangen, kunnen geen aanvraag indienen. Ook overheidsadministraties en –diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep. Organisaties uit de social profit kunnen wel kandideren.

Promotoren aan wie  reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 307 of oproep 322 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

Acties?

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest  

 

Verwachte resultaten van de oproep?

Via deze projecten wordt ernaar gestreefd de competenties van de werkenden in Vlaanderen te bevorderen en zichtbaar te maken. Voorts trachten we een kennisinjectie in Vlaanderen te bereiken via het bevorderen van competenties van werkenden op de arbeidsmarkt. Finaal wensen we een optimale omkadering inzake opleidingsbeleid stimuleren.

Viabuild Logo Build to connect

 

Follow us on

© 2014 Viabuild - Created by Webregion