Verhaeren Kembo groep wordt 'Viabuild!'

Verhaeren Kembo groep wordt 'Viabuild!'


maandag 1 oktober 2012

Na de samenvoeging in december 2011 van aannemingsbedrijven Groep Verhaeren en Kembo Groep tot Verhaeren Kembo Groep, is de tijd nu rijp voor de verdere integratie en stroomlijning van de activiteiten. Vandaag wordt een volgende stap gezet door de bekendmaking van de nieuwe identiteit van de groep: ‘Viabuild!’

Duidelijke structuur
De nieuwe structuur van de groep is uitgetekend. Aan de basis ligt een fusie van alle operationele werkmaatschappijen binnen de groep. Hiervoor hebben wij op 1 januari 2013 de naamsverandering naar Viabuild met zetel in Mechelen doorgevoerd voor de vennootschappen Kembo, Verhaeren & Co, Carpentier, Brussels Concrete en RioTec. Gelijktijdig is de naam van Pineur & Raman gewijzigd in Viabuild Sud met zetel in Perwez en blijven onze afbraakactiviteiten gecentraliseerd onder de naam Stallaert met hoofdzetel te Brussel. Hierdoor blijft Viabuild gevestigd en actief in de drie gewesten van het land.

Michel Verhaeren, CEO, omschrijft het als volgt: “We willen ons profileren als een sterke partner voor onze klanten bij al hun aannemingsprojecten. Een heldere structuur doorheen alle geledingen van de organisatie is daarbij essentieel. Wij zijn van oordeel dat deze vereenvoudiging een belangrijke meerwaarde voor onze klanten zal betekenen. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat wij met gebundelde krachten en onder het motto “samen sterker”, hen in de toekomst nog beter kunnen van dienst zijn voor alle infrastructuur- en afbraakprojecten!”

De implementatie van het nieuwe ‘Viabuild!’ start vandaag en zal op termijn resulteren in een verdere groei, professionalisering en efficiëntieverbetering. Vanaf 01/01/2013 zullen we opereren onder deze nieuwe structuur.

Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion