Eenvoudige behandeling om asbest te verwijderen


Eenvoudige behandeling asbest verwijderen

asbestbehandeling

De techniek van eenvoudige handelingen wordt toegepast bij hechtgebonden asbesthoudende materialen zoals:

  • asbestcementbuizen en golfplaten
  • asbesthoudende koorden
  • asbesthoudende dichtingen of pakkingen
  • asbestkarton

Belangrijk hierbij is dat de structuur van het materiaal niet mag gewijzigd worden (bv. niet breken, slijpen, boren, enz).

De materialen mogen geen bevestigingssysteem bevatten zoals spijkers, schroeven of lijm. De asbesthoudende producten (zoals golfplaten) kunnen worden weggenomen en verpakt zonder gereedschappen te gebruiken.

Werknemers die deze handelingen uitvoeren zijn o.a. uitgerust met een volgelaatsmasker met gedwongen luchtinblaas en P3-filter of een halfgelaatsmasker met P3-filter. De asbesthoudende materialen worden vooraf (en indien nodig tijdens de werken) gefixeerd met een speciaal ontwikkelde vloeistof om de asbestvezels niet in de lucht te verspreiden. Daarna wordt het asbesthoudende materiaal in zijn geheel gedemonteerd en in een specifieke verpakking verwijderd.

Een andere vorm van eenvoudige handeling is het stofzuigen van een bepaalde ruimte waar asbestcontaminatie is vastgesteld. Dit gebeurt door middel van speciale stofzuigers met HEPA-filters en/of vochtige doeken.

Tijdens de werken worden -afhankelijk van de risicoanalyse en het werkplan- luchtmetingen uitgevoerd om erop toe te zien dat de wettelijke norm van asbestvezels in de lucht niet overschreden wordt.

Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion