Wat is asbest?


asbest detail

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten) die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbest komt voor in alle werelddelen.

Het woord asbest komt van het Griekse ‘asbestos’, dat onbrandbaar betekent. Het is een natuurlijk mineraal, opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbest komt voor in sommige lagen van het rotsachtige deel van de aardkorst en wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er bestaan een tiental soorten, waarvan er drie veel gebruikt zijn:

 • chrysotiel of witte asbest
 • amosiet of bruine asbest
 • crocidoliet of blauwe asbest

De gevaren van asbest:

Blootstelling aan asbest kan een risico voor de gezondheid inhouden. Na inademing komen de microscopisch kleine vezels in de longen terecht. De kans op ziekte stijgt met de intensiteit en de duur van de blootstelling. Dit kan long-, longvlies- of larynxkanker veroorzaken. Deze ziektes zijn dan ook erkend als beroepsziekte bij blootstelling aan asbest onder werkomstandigheden.

Waar komt asbest voor?

asbest removal

Asbest is tot in de jaren tachtig veel gebruikt in gebouwen, woningen en industriële installaties. Het product heeft immers bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Asbest werd onder meer gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, isolatie en dakleien. 

Vanwege enkele sterke eigenschappen werd asbest veel gebruikt in de industrie en in de bouw: het product is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop. In de industrie werd het vooral gebruikt voor de isolerende en brandwerende werking, rond leidingen, in ketels, in dichtingen, in koeltorens…

Asbesttoepassingen :

 • asbestisolatie
 • asbestvloeren en –daken
 • asbestcement
 • asbesttextiel
 • asbestplafonds
 • asbesthoudende dichtingen
 • asbesthoudende koorden
 • asbestleidingen
 • asbesthoudende filters
 • asbesthoudende brandkleppen
 • ...

Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion