Viabuild neemt deel aan het ESF Project

donderdag 01 maart 2018

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Wat?
Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Wie?
Deze oproep richt zich zowel op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) als grote ondernemingen (GO’s). Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).

Personen die opleidingsverstrekkers zijn (behoudens paritair beheerde fondsen) of organisaties die door een beheersovereenkomst verbonden zijn met een overheid en/of dotatie ontvangen, kunnen geen aanvraag indienen. Ook overheidsadministraties en –diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep. Organisaties uit de social profit kunnen wel kandideren.

Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 307 of oproep 322 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

Acties?
In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Verwachte resultaten van de oproep?
Via deze projecten wordt ernaar gestreefd de competenties van de werkenden in Vlaanderen te bevorderen en zichtbaar te maken. Voorts trachten we een kennisinjectie in Vlaanderen te bereiken via het bevorderen van competenties van werkenden op de arbeidsmarkt. Finaal wensen we een optimale omkadering inzake opleidingsbeleid te stimuleren.

Also read:

Card image cap

01/02/2018

Viabuild Quality Days 2018

De eerste editie van de Quality Days van 21 december t.e.m. 26 januari was een groot succes.