Voor een betere dienstverlening voorziet Brussels Airport twee nieuwe brandweerkazernes op haar site. Eén in het westen en één in het oosten, telkens met een oppervlakte van 14.000m² – een totaal van 28.000m². Viabuild staat hierbij in voor de aanleg van de wegenis rond deze twee nieuwe kazernes. De inplanting ervan houdt rekening met korte uitruktijden, zodat snelle interventies mogelijk zijn over heel het terrein van de luchthaven. Dit betekent dat een deel van de werken airside – de zone van de luchthaven binnen de paspoort-, douane en security controles – worden uitgevoerd. Zo zijn de brandweerkazernes direct verbonden met de dichtstbijzijnde taxiways. Een zeer strikte en zo kort mogelijke uitvoeringstermijn in nauwe samenwerking met de luchthaveninspectie is tijdens dit uitdagende project van cruciaal belang.

Wist-je-dat: grote hoeveelheden materiaal voor onderfundering en fundering van onze eigen centrales komen, zo ook het asfalt:

 • 12.600 ton gebroken beton 0/40 voor onderfundering
 • 11.000 ton gestabiliseerde steenslag voor fundering
 • 4.606 ton onderlaag asfalt
 • 2.632 ton toplaag asfalt

Bij het werken rond een gebouw streeft Viabuild dagelijks naar een sterke planning en goede samenwerking met alle aannemers die bij de bouw betrokken zijn. Goede afspraken garanderen een vlot verloop van de werken en een mooi eindresultaat.

 • PROJECT

  Aanleg Wegenis brandweerkazernes Zaventem

 • KLANT

  Brussels Airport Company

 • BUDGET

  € 1M

 • PERIODE

  april 2018 – heden