Aan het Delwaidedok in de Antwerpse haven wordt een gloednieuwe tankterminal gebouwd, waarvoor grondige aanpassingen aan de bestaande infrastructuur essentieel waren. Viabuild legde 920m nieuwe riolering en 15 betonnen maatwerk kamers aan. Onder de waterlijn werd een nieuwe doorvoer in de bestaande kaaimuur gerealiseerd. Nadien werden de funderingen en asfaltverharding heraangelegd.

Tijdens de werken was langsheen het hele tracé bemaling nodig gezien de hoge grondwaterstand naast het Delwaidedok. Ook een tijdelijke afvoer van hemelwater werd door Viabuild voorzien. Binnen de 3 maanden werden de betonnen kamers en buizen besteld, geproduceerd en geplaatst waardoor de werken tijdig opgeleverd werden aan Sea Tank.

 

 

 • PROJECT

  Omleiding Riolering in functie van nieuw te bouwen tank terminal aan kaai 700

 • KLANT

  Sea Tank Terminal Antwerp nv

 • BUDGET

  € 0,7M

 • PERIODE

  oktober 2016 – maart 2017

Gerelateerde projecten