Naar aanleiding van de renovatiewerken aan de Jan De Vostunnel in Antwerpen, moest de aanwezige asbest gesaneerd worden. De werken werden uitgevoerd in twee fases, telkens in een tijdspanne van 6 weken en dit in de periode van het bouwverlof om de hinder voor het doorgaande verkeer zo beperkt mogelijk te houden.

Per fase werd er 2.400 m² aan asbesthoudende wandplaten verwijderd onder de procedure van eenvoudige handelingen. Ook ongeveer 2.200 m² asbesthoudende verloren bekistingsplaten aan het plafond werden weggehaald, binnen een hermetisch afgesloten zone.

De kracht van het Viabuild team was hierbij van groot belang: niet minder dan 40 asbestsaneerders voerden de werken uit binnen een hermetische zone. Er werd in  twee shiften gewerkt. De mechaniekers van het Viabuild wagenpark bouwden de arm van een bandenkraan volledig om en installeerden speciale stalen messen, zodat de kraanbak ingezet kon worden om de platen af te steken. Als het ware een enorm plamuurmes werd op deze manier gecreëerd.

Na het verwijderen van de asbest werd een nieuwe brandbeveiliging aangebracht aan de wanden en het plafond en dit volgens een nauwe en strikte planning. In een tweede fase plaatste het team ook nieuwe brandwerende wandplaten.
De leiding van de werken en het vlotte verloop ervan stonden onder deskundig toezicht van één hoofdwerfleider, die vier andere werfleiders aanstuurde.

 • PROJECT

  Renovatiewerken aan de Jan De Vos-tunnel

 • KLANT

  Agentschap voor Wegen en Verkeer

 • BUDGET

  € 3,1M

 • PERIODE

  fase 1 : juli - augustus 2017, fase 2 : juli - augustus 2018

Gerelateerde projecten