CO2 Prestatieladder

donderdag 17 november 2022

Viabuild zet sterk in op CO2-reductie. Wat dit betekent en welke doelstellingen hieraan verbonden zijn, ontdek je hier!

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-emissies.

Doelstellingen voor bedrijven:

  • Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers (inzicht)
  • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie)
  • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen (reductie)
  • Transparant delen van de verworven kennis (communicatie)
  • Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (participatie)

In 2020 werd de CO2-prestatieladder in België gelanceerd.
Extra informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van SKAO: https://www.co2-prestatieladder.be/nl

CO2 prestatieladder binnen Viabuild

Certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 Versie 3.1 Viabuild (NL-FR-EN)

Viabuild is in 2021 begonnen met het verwerven van kennis over de eigen CO2-uitstoot. Hiervoor werden de gegevens over het energie- en brandstofverbruik van het referentiejaar 2021 in kaart gebracht.
Het resultaat hiervan wordt opgenomen in het CO2-emissie-inventarisrapport.
CO2-Emissie-inventarisrapport – Eis 3.A.1 2021
CO2-Emissie-inventarisrapport – Eis 3.A.1 2022

Op basis van dit inzicht werden er reductiedoelstellingen vastgelegd.
Reductiedoelstellingen – Eis 1.B.1

Om deze reductiedoelstellingen te realiseren heeft Viabuild een ambitieus Plan van aanpak.
Plan van aanpak/reductiemaatregelen – Eis 3.B.2

Viabuild berekent halfjaarlijks de scope 1 en 2 (inclusief business travel) gerelateerde CO2-emissies aan de hand van een meetplan.
Meetplan – Eis 3.B.2

Viabuild beschikt over een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan. In dit plan zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, alsook de wijze waarop wordt gecommuniceerd.
Communicatieplan – Eis 3.C.2

Viabuild doet actief mee aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie.
Lijst gekozen initiatieven – Eis 3.D.1

De vooruitgang wordt getoetst aan de CO2-emissies van het referentiejaar 2021. De CO2-emissies worden telkens gerelateerd ten opzichte van de omzet zodat een vergelijk over verschillende jaren mogelijk wordt.
Als organisatie willen wij graag transparant communiceren over onze prestaties. Hiervoor wordt halfjaarlijks een nieuwsbrief verzonden.
Nieuwsbrief CO2-prestatieladder Editie 1 : 03/11/2022
Nieuwsbrief CO2-prestatieladder Editie 2 : 23/05/2022

Registratie als certificaathouder bij SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Contactgegevens Viabuild

Hoofdkantoor Viabuild n.v.
Gansbroekstraat 70
2870 Puurs – Sint – Amands
T : +32 3 206 25 00
E-mail : info@viabuild.be
www.viabuild.be

HQSE-dienst

Duurzaamheidscoördinator: Yves Salembier
GSM: +32 498 92 71 68
E-mail: yves.salembier@viabuild.be

Also read:

Card image cap

21/10/2022

Artikel in “Op de praatstoel” – Leren bij V!

Innovatief ondernemend in leren. Onze STEAM-waarden zijn de basis van onze visie rond “Leren”. Wil je hier meer over weten? Ontdek hieronder het artikel in de Praatstoel van deze maand.