Blogpost: Update duurzaamheidsplan.

donderdag 15 februari 2024

We zijn trots te melden dat we voor ons Voka duurzaamheidsplan 2023 werden bekroond met het label SDG Pioneer.

Voor ons plan 2023 werden er opnieuw 17 acties opgesteld. Deze werden in de loop van januari geëvalueerd door Voka. Het resultaat was fantastisch want in hun ogen zijn we voortaan pioneers en niet enkel laureaat.

Graag blikken we even terug op de voornaamste doelstellingen en de behaalde resultaten.

Actie: Zwerfvuil

SDG 15 en 14

Tijdens onze safety week van 18 september tem 22 september, hebben een aantal collega’s de groene boord rond ons kantoor te Puurs-Sint-Amands, zwerfvuil vrij gemaakt. Er werd niet minder dan 54kg zwerfvuil opgehaald! Het was ook fijn te zien hoe deze actie werd geapprecieerd door voorbijrijdende mensen.

Deze actie bleef niet beperkt tot de omgeving van onze kantoren. Ook ons management team nam het op als één van hun activiteiten tijdens hun teambuilding. Door hun actie werden de oevers van de Ourthe weer ietsje properder.

Het is een actie die blijft hangen bij onze collega’s want Johan van onze afdeling dispatch heeft voorgenomen om dit maandelijks te blijven doen. Hij trommelde ook een paar andere collega’s op. Deze actie wordt een mooi team-effort!

Actie: Onze medewerkers fit en gezond het werk laten aanvatten

SDG 13

Jammer genoeg blijven ons aantal ziektedagen hoog. Een van de initiatieven om te weten te komen waar het schoentje knelt, was onze welzijnsenquête vorig jaar. Verschillende acties werden hieruit gedestilleerd en verder besproken en opgenomen tijdens team meetings en toolbox meetings. Daarnaast blijft onze afdeling HR samen met de leidinggevenden ziekteverzuimgesprekken organiseren. Samen proberen we er te zijn voor onze afwezige medewerkers door een kleine attentie (kaartje) en door regelmatig te polsen hoe het gaat. Voor onze mensen die langdurig ziek zijn, wordt een informatiefiche voorzien om hen te kunnen begeleiden bij de stappen die ze moeten ondernemen als ze niet langer recht hebben op een gewaarborgd loon. Ook zijn we volop een re-integratieproject aan het uitwerken en wensen we ook meer in te zetten op gezondheid.

Actie: Uitvoeren energieaudit Grimbergen, Haren en Puurs

SDG 13

Deze audits werden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de grootste verbruikers en om te zien welke acties er kunnen genomen worden om het energieverbruik en de CO2 te reduceren.

Eentje waar we heel fier op zijn is dat we sinds april 2023 het teveel aan elektriciteit dat wordt opgewekt via onze zonnepanelen in onze kantoren te Puurs-Sint-Amands, kan gedeeld worden met  onze centrale te Grimbergen. Van april tem december 2023 werd er al 71.500 kWh gedeeld.

Daarnaast hebben we ook de bestaande ecologische buitenverlichting aan onze kantoren te Puurs-Sint-Amands qua timing optimaal ingesteld en werd de werking van de extractoren van de asbestdecontaminatie-unit gekoppeld aan het in gebruik zijn van deze werkzone (in plaats van 24/24u).

Actie: Installatie actief koolfilter voor het verminderen van geuremissies

SDG 11

Onze asfaltcentrale te Grimbergen heeft sinds de opstart in 2023 een installatie met actieve koolfilter. Een unicum voor België!

Vooraleer de rookgassen van het droogproces alsook de asfaltdampen van het laadproces door de schouw gaan, worden deze gefilterd. Waardoor we de geur kunnen reduceren tot circa 97%!

Actie: Verkeersveiligheid – verkeersongevallen met gewonden vermijden

SDG 3

Tijdens onze safety week van 18 september tem 22 september, stonden we even stil bij wat de top 7 oorzaken zijn van de ongevallen binnen onze firma. De conclusie was dat de meeste ongevallen te wijten zijn aan onaangepast rijgedrag, te snel rijden waardoor we niet tijdig kunnen stoppen en bij het uitvoeren van manoeuvres.

Tijdens de toolbox meeting werd er daarom stil gestaan bij aspecten zoals

aandacht bij het achteruit rijden en zeker in geval van dode hoeken;
het belang van aangepaste snelheid en juiste rij-afstand om zo ook heel wat verkeersboetes te vermijden;
hoe reageren bij verkeersagressie.

Actie: Kom op tegen Kanker

SDG 11

We zijn heel trots dat we met 1 ploeg konden en mochten deelnemen aan de actie Kom op tegen Kanker. Dankzij de talrijke initiatieven van onze collega’s, zoals verkopen van soep, gebakjes, juwelen, chocoladetruffels, een frietenbak, croque monsieurverkoop, spaghettislag alsook het verkoop van een aantal oude PC’s en donaties van collega’s, heeft er voor gezorgd dat we tijdens het hemelvaartweekend in mei de 1000km van KOTK hebben kunnen fietsen. We zamelden samen 5500 Euro in. Bravo aan onze sportieve collega’s en dankjewel aan de talrijke supporters en collega’s die ons steunden.

 

Actie: Duurzame mobiliteit

SDG 11

Dankzij de ideale ligging van onze betoncentrale te Neder-Over-Heembeek, kunnen de materialen of afvalstoffen via het kanaal afgevoerd worden.

Tot op heden hebben we aan 230.000 ton vervoerd via het water. Dit heeft een zeer gunstig effect op de mobiliteit en de CO2-uitstoot.

Actie: Verhogen energie-efficiëntie door reiniging bitumentanks

SDG 7

Onze bitumentanks in Haren werden gereinigd waardoor we onze stooktemperatuur om onze bitumen warm te houden finaal zullen kunnen verlagen naar slechts 190°, in plaats van 235° voor aanvang van de actie. Een hele mooie prestatie dat zonder twijfel bijdraagt tot het efficiënter energiegebruik te Haren.

 

 

Actie: Stimuleren hergebruik hemelwater Puurs-Sint-Amands en centrale Haren

SDG 6

Sinds begin juni 2023 kunnen onze mensen van de uitvoering gebruik maken van het hemelwater te Puurs-Sint-Amands. Via een afnamepunt, kunnen ze hun 1000L werfvaten laten vullen en kan ook de boorwagen van de signalisatieafdeling hiervan gebruik maken.
Door dit alternatief voorkomen we de inzet van talloze m³’s leidingwater.
Ook op onze centrale te Haren wordt er momenteel regenwater ter beschikking gesteld.

Also read:

Card image cap

03/07/2023

Asfaltcentrale in Grimbergen gaat terug naar VIABUILD!

BV Asphalt gaat verder als 100% dochterbedrijf van STADSBADER CONTRACTORS en asfaltcentrale in Grimbergen gaat terug naar VIABUILD!