Blogpost: Update duurzaamheidsplan.

zondag 25 september 2022

Viabuild zet in op duurzaamheid met een eigen duurzaamheidsplan. Een update van de huidige stand van zaken lees je hier!

Dit plan bestaat uit 17 heel concreet uit te voeren acties; waardoor ons bedrijf ook heel concrete stappen kan zetten richting een duurzamere beleidsvoering. Momenteel zijn er al verschillende milestones bereikt binnen verschillende acties, die we dan ook graag in de kijker zetten.

Actie: Introduceren van de SDG’s binnen de organisatie.

SDG 16

Het Viabuild-duurzaamheidsplan is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (of kortweg de SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze SDG’s  geven een betere inkijk in duurzaamheid als concept. Aan elke Viabuild actie is dan ook één of meerdere SDG gekoppeld. Hiervoor is het belangrijk dat onze medewerkers deze SDG’s herkennen.

Momenteel lopen er meerdere initiatieven om het bewustzijn hierover te vergroten. Zo zijn er in het kantoor te Puurs Sint-Amands verschillende SDG-poefjes geplaatst en organiseren we momenteel een duurzaamheidsparcours. Hier worden onze mensen op de sites, werkplaatsen en werven op een toffe manier wegwijs gemaakt met de SDG’s.

Zo wordt er eerst een presentatie gegeven en daarna gaan onze mensen aan de slag met een interactief bord waarbij ze de betekenis van de SDG’s moeten matchen met de juiste icoontjes.

Actie: Betrokkenheid van het personeel bij operationele afdelingen en ‘werven’.

SDG 8 en 10

Onze Discovery Journeys zijn ondertussen binnen Viabuild al een welgekend fenomeen. Deze Discovery Journeys zijn een initiatief waarbij we onze medewerkers de kans geven om op bezoek te gaan bij onze centrales, werkplaatsen of lopende werven. Als een bedrijf dat inzet op verbondenheid is dit initiatief een echte must. Zoals je in het filmpje hieronder ziet waren de vorige edities alvast een succes!

Actie: Actieve sturing en opvolging inzake training en opleidingen (arbeiders en bedienden) – Viabuild Academy.

&

Actie: Borgen dat elke medewerker beschikt over de nodige opleidingen en competenties in functie van zijn taken en functie.

SDG 4

Binnen ons bedrijf vinden we het belangrijk dat we de focus leggen op duurzame kennisverwerving. Daarom zijn we momenteel volop bezig met het ontwikkelen van een Viabuild Academy. Dit is een initiatief dat zowel een loopbaanontwikkelings- en kenniscentrum als een opleidingscatalogus omvat. Op die manier bieden we verschillende leerinitiatieven aan waardoor onze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.

Actie: Borgen van de Viabuild missie & waarden in de organisatie door jonge medewerkers organisch te laten groeien en evolueren naar onze toekomstige teamleaders of leidinggevenden.

SDG 4

Naast onze medewerkers handvaten te geven om zichzelf te ontplooien vinden we het ook belangrijk dat ze zichzelf op lange termijn binnen ons bedrijf kunnen ontwikkelen. Hiervoor hebben we op ons Future Leadership programma bedacht. Met dit programma identificeren we potentieel in onze organisatie en samen doorlopen de deelnemers een interessant & intensief programma van 1,5 jaar. In dit programma leren ze door middel van verschillende opleidingen en workshops hun echte capaciteiten en leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. Acht Viabuilders staan momenteel in de startblokken. Een van de eerste workshops werd gegeven door de organisatie Notice the difference. Deze leiderschapsworkshop omvatte zowel theorie en praktijk, waarbij onze medewerkers aan de slag mochten gaan met paarden. Paarden? Ja hoor. Volgens Notice the difference komt geslaagd leiderschap overeen met “volgers die uit vrije wil en spontaan volgen”. En hier zijn er natuurlijk parallellen te vinden met paarden.

Onze Viabuilders hielden eerst een inleidend gesprek waar er grondig gereflecteerd werd over hun leiderschapskwaliteiten. Daarna trokken ze naar buiten, naar de weide om een aantal oefeningen te doen met de paarden zelf. Eerst was er een observatieoefening waarbij ze samen moesten kijken welk paard de kudde leidt. Daarna mochten ze zelf aan de slag waarbij ze de paarden langs verschillende paaltjes moesten leiden en uiteindelijk ook over een hindernis moesten krijgen. De workshop werd afgesloten met een kritische reflectie!

“Met ons FLP gaan we uit van de eigen sterktes en talenten binnen ons bedrijf. Zo willen we onze jonge leeuwen alle ruimte en middelen geven om zichzelf en hun competenties te ontdekken om zo op termijn te kunnen uitgroeien tot onze nieuwe generatie leidinggevenden.”

Stijn Couvreur, Chief Engineering & Procurement Officer

Actie: Sociale en economische inclusie door internationale projecten uit te voeren.

SDG 3, 10 en 17

Momenteel voeren we verschillende internationale werkzaamheden uit. Eén daarvan situeert zich in Ghana waar we inzetten op lokale rekrutering. Op deze manier bieden we lokale mensen kansen aan om mee te werken aan ons Viabuild-verhaal en besparen we ook op onze CO2- uitstoot door onze eigen medewerkers niet over en weer te laten vliegen.

Actie: Een veilige werkomgeving behouden en versterken.

SDG 8

Veiligheid is en blijft een topprioriteit binnen ons bedrijf. We blijven het herhalen maar we vinden het heel belangrijk dat iedere Viabuilder elke dag terug veilig huiswaarts kan keren. Om de S van onze STEAM-waarden extra in de verf te zetten, vond daarom van 12 tot 16 september 2022 onze jaarlijkse Safety week plaats. Elke dag werd één bepaald topic, gelinkt aan gezondheid en veiligheid, in de kijker gezet. Dit voor zowel onze uitvoerende als onze ondersteunende diensten!

Voor de uitvoerende diensten werden er verschillende toolboxmeetings georganiseerd met de focus op orde & netheid, persoonlijke beschermingsmiddelen en het gebruik van klein materieel. Dit jaar hadden we ook het genoegen om onze klant Aquafin te mogen betrekken bij deze week. Een aantal mensen van Aquafin brachten namelijk een bezoekje op 4 werven die we momenteel voor hen uitvoeren. Hier gingen ze in gesprek met onze mensen en controleerden ze mee de orde en netheid op de werf. Zo werd in beide richtingen op een positieve manier input gegeven en werden er verbeteringssuggesties aangereikt!

Op het kantoor in Puurs lag dan weer de nadruk op werken in een goede conditie, met een focus op de ergonomie aan het bureau door middel van een ergonomieworkshop waarbij er tips en tricks gegeven werden. De veiligheid bij evacuatie werd ook opnieuw onder de aandacht gebracht en niemand minder dan onze eigen collega Jessie gaf een AED workshop! De week werd afgesloten met een duurzaamheidsparcours ter sensibilisatie en informatie: “Tezamen voor een milieuvriendelijker en duurzamer Viabuild”.

Actie: De totale CO2-emissies/verbruik van de Viabuild vloot verminderen met 5%.

SDG 11 en 12

Brandstofverbruik en Co2 uitstoot hebben een enorme impact op het klimaat. Liefst 75% van onze totale CO2-uitstoot van Viabuild is afkomstig van onze vloeibare brandstoffen. Het overgrote deel daarvan is toe te schrijven aan onze eigen wagens en vloot.

Daarom loopt er nu een sensibilisatieproject waar we onze C02-emissies met 5 procent in vergelijking met vorig jaar proberen te verminderen. Via een tool kunnen onze mensen hun eigen brandstofverbruik per maand bijhouden en zo zien welk impact hun eigen verbruik heeft.

Actie: Inzetten op e-mobility.

SDG 11, 12 en 13

Naast het brandstofverbruik proberen te verminderen zetten we als bedrijf volop in op e-mobility en een green car policy. Zo heeft ons kantoor te Puurs Sint-Amands verschillende laadpalen om elektrische wagens op te laden. Ook werd onze car policy nog maar net in een groen jasje gestoken. Deze werd omgetoverd naar een electric car policy. Er werd een addendum toegevoegd waardoor er nu meer keuze is tussen hybride en elektrische auto’s!

Actie: Managen en reduceren van CO2 door de implementatie van de CO2-prestatieladder.

SDG 7 en 13

Momenteel zijn we bezig met het behalen van de CO2-prestatieladder niveau 3. De CO2-prestatieladder is zowel een meetinstrument als een certificeringsschema dat door de Vlaamse overheid in het leven is geroepen. Het stelt bedrijven in staat om hun CO2-verbruik in kaart te brengen en zo doelgerichte acties te nemen. Bedrijven die goed scoren op deze ladder krijgen dan ook gunningsvoordeel bij overheidsopdrachten. Momenteel voeren we acties om niveau 3 (eigen organisatie) te behalen en  op termijn zelfs niveau 4 & 5 (binnen eigen sector en invloed uitoefenen buiten eigen keten). Zo bedroeg de totale CO2-uitstoot van 2021 16.751 ton, waarvan +/- 57% te wijten aan de vloot en rollend materieel. Als we allemaal ons steentje bijdragen kunnen we dit getal naar beneden krijgen.

Actie: Investeren in een gezonde (en veilige) werkomgeving.

SDG 3

Binnen ons bedrijf vinden we het belangrijk om aandacht te vestigen op een gezonde werkomgeving. Dit doen we door onze Viabuilders aan te moedigen om mee te doen aan verschillende sportactiviteiten. Zo hebben verschillende collega’s meegedaan aan de bekende Dodentocht editie 2022. Ook deden er Viabuilders mee aan de fietseditie van de dodentocht, vertegenwoordigd in onze eigen V! fietsoutfit.

En over fietsen gesproken: tijdens onze Safety week werd er een fietscampagne gehouden waar we onze medewerkers aanspoorden om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen. Diegene die dat deden kregen verschillende tips & tricks om het veilig te houden.

Actie: Verhogen ecologische waarde/biodiversiteit op de vaste sites.

SDG 15

Om de biodiversiteit aan te wakkeren en SDG 15 “leven op het land” om te zetten in de praktijk wordt er momenteel volop ingezet op beplanting en vergroening. Zo zijn er in ons hoofkantoor te Puurs Sint-Amands heel wat verschillende soorten beplanting aangelegd. Een overzicht van de verschillende soorten planten en een voor en na verschil vind je hieronder!

■ 1 Rosa ‘Neige d’ete’ 85 st.
■ 2 Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ P9 400 st.
■ 3 Cornus sericea ‘ Kelseyi’ Vak 130 st.
■ 4 Spiraea Jap. ‘Anthony Waterer’ 180 st.
■ 6 Miscanthus Grandiflora P11 100 st.
■ 5 Rosa ‘Neige d’ete’ 240 st.
■ 7 Syringa Vulgaris 40 st.
■ 8 Ligustrum ovalifolium 60/90 cm 100 st.
■ 9 Amelanchier lamarckii 60 st.
■ 10 Buddleja davidii 45 st.
■ H 1 Fagus Sylivatica 80/100 bw 140m 700 st.
■ H 2 Ligustrum ovalifoluim 60/90 255m 1 000 st.

Voor

Na

Ook op onze asfalt centrale in Grimbergen werden er ondertussen vlinderstruiken gepland.

Actie: Duurzaam watergebruik (Neder-Over-Heembeek).

SDG 12

In september 2022 ging onze nieuwe betoncentrale in Neder-Over-Heembeek operationeel. Een uitdagend project waarbij met het aspect duurzaamheid rekening werd gehouden gedurende alle stappen van de opbouw van de centrale. Deze site ligt op een boogscheut van de Brusselse ring, centraal tussen de A12 en het Viaduct van Vilvoorde en rechtstreeks aan de Willebroekse vaart. Met een kade van meer dan 200 meter lang kunnen we onze producten en gronden via het water vervoeren met schepen tot wel 4.000 ton. Onze Brusselse werven zullen we zo op een uiterst efficiënte en ecologische manier kunnen bedienen.

Daarnaast capteren we ook al het regenwater en spoelwater op het terrein, en deze worden na zuivering terug gebruikt in de centrale. Zo zijn we quasi volledig zelfvoorzienend door middel van regenwater en zullen we enkel in nood aanvulling gebruiken door middel van kanaalwater. Ons leidingwaterverbruik is hierdoor heel beperkt. De centrale werd ook aangesloten op een duurzame hoogspanningscabine in plaats van een stroomgroep. Tot slot werd de centrale voorzien van laadpalen. Op deze manier bereiden we ons voor op de toekomst van elektrische wagens, bestelwagens, en wie weet in de toekomst ook wielladers.

Waterreservoir Neder-Over-Heembeek

Waterreservoir betoncentrale Neder-Over-Heembeek

Also read:

Card image cap

23/09/2022

Hoe ziet de eerste werkperiode eruit bij Viabuild?

Een nieuwe job. Voor sommigen een evidentie, voor andere een periode van onzekerheid. In ieder geval betekent een nieuwe job altijd een nieuwe uitdaging!