De containerterminal aan het Delwaidedok, die een sleutelrol speelt binnen de Antwerpse haven, werd grondig vernieuwd en kreeg een gloednieuwe asfaltverharding. Viabuild Asfaltwerken stond in voor het affrezen van de bestaande verharding en voor het plaatsen van een nieuw, hoogwaardig mengsel op basis van een gemodificeerd bindmiddel. In minder dan 2 maanden tijd werd maar liefst 275.000 m² (ter referentie, dat is meer dan 50 voetbalvelden) asfaltverharding gefreesd en opnieuw geplaatst. De eigen asfaltcentrale van Viabuild produceerde niet alleen het nieuwe asfalt, maar verwerkte ook het freesmateriaal, dat vervoerd werd per schip en met terugvrachten.

Omdat de terminal op zeer korte termijn opnieuw operationeel diende te zijn, was de tijdsdruk voor dit project bijzonder hoog.  Door de ervaren mensen binnen het Viabuild team en het flexibel kunnen inzetten van de nodige machines, konden de werken snel aanvatten en binnen de korte, vooropgestelde termijn afgerond worden.

 • PROJECT

  Containerterminal aan het Delwaidedok in de Antwerpse haven

 • KLANT

  Independent Maritime Terminals (IMT)

 • BUDGET

  € 2,8M

 • PERIODE

  mei 2017 - juni 2017